Top
Entegre Politikamız

ENTEGRE POLİTİKAMIZ


İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak
görmek ve bu çerçevede ;
Yağtığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,
Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileşme bilinciyle gücenilir, dürüst, planlı ve
zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,
Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere
önem vererek eğitimli personel ile çalışması
Taahhüt ederiz.

İso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemiaracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı
etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;
Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
Geri Dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür
faaliyetlere destek vermeyi,
Sürekli gelişmeyi sağlamayı
Taahhüt ederiz.

Genel Müdür