Top
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Satıcı : ENKA ENDÜSTRİ SOS.HİZ.TARIM METAL MAKİNA SAN TİC LTD ŞTİ
Adres: Zafer Mah. İmalat 8.Sok No:13 Çorlu/Tekirdağ
Telefon: +90 (282) 673 33 95
Web Adresi: dezenfektanstanditurkiye.com/
E-posta : info@enkagroup.com

ALICI
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı: ............
Adresi: ............
Telefon: ............
E-Posta: ............

MADDE 2- SÖZLESMENIN KONUSU:
İs bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.dezenfektanstanditurkiye.com web sitesinden elektronik ortamda veya +90 (282) 673 33 95 telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini, iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.dezenfektanstanditurkiye.com internet sitesi ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLESME TARIHI:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alici tarafından ............ tarihinde imzalanarak kabul edilmiş olup, bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERI VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu ............ adresinde ............ adlı kişiye teslim edilecektir.

MADDE 5- TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI:
Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, teslimat masraflarını sipariş bedeli ile tahsil edebileceği gibi var ise web sitesinde ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya tarafından da karşılanabilir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Satıcının kusurundan kaynaklanmayan bir neden ile, ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olan mal/hizmeti 3 (Üç) iş günü içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLESMEYE KONU MAL/HIZMETIN ÖZELLIKLERI:
Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli, www.dezenfektanstanditurkiye.com adli web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfalarında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HIZMETIN PESIN FIYATI:
Mal/hizmetin peşin fiyatı, www.dezenfektanstanditurkiye.com adlı web sitesinde Satıcı tarafından belirtilen, sipariş esnasında alıcı tarafından onaylanan ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELI FIYAT:
Ayrı bir vadeli fiyat veya vadeli fiyat için bir fark tutar, İş bu sözleşmenin 9. Madddesinde ifade edilen yerlerde ayrı olarak belirtilmiş ise vadeli fiyat üzerinden de satın alım işlemi yapılabilir.

MADDE 11- FAIZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PESINAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş onay aşamasında yatırılması gerekli olan mal/hizmet bedelidir.

MADDE 13- ÖDEME PLANI:
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri yada Satıcının anlaşmalı olduğu ödeme aracısı veya finans kuruluşunun satın alım sürecinde Alıcıya beyan ettiği koşullar geçerlidir. Kredi kartı veya banka kartı veya diğer ödeme araçlarının ödeme tarihi, sipariş esnasında belirtilen vade ve ödeme usulün uygun olarak ve banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ilgili yasal mevzuatta belirtilen ve www.dezenfektanstanditurkiye.com internet adresi ilgili bölümünde belirtilen süre içinde cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkinin kullanılması için ayni süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya +90 (282) 673 33 95 ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde uygun olması ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.dezenfektanstanditurkiye.com web sitesinde yayınlanmış olan cayma hakkı önbilgileri gereğince, aynı zamanda ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şartı ile Satıcıya gönderilmesi gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Alıcı faturayı bir şirket adına almış ise, ilgili şirket tarafından uygun şekilde iade faturası kesilmesi ve mal/hizmet iadesi ile birlikte Satıcıya aynı süre içinde ulaştırılması gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ve iade edilen mal/hizmetin satıcıya ulaşmasını takiben, ilgili bilgilerde yer alan süre içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin taşıma bedelleri, mal/hizmetin Alıcı tarafından, Satıcı tarafından belirtilecek olan anlaşmalı taşıma/kargo firmasına verilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, ilgili yasal mevzuatta da belirtildiği şekilde, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb.) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkinin kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16- TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğrayabileceği zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17- YETKILI MAHKEME:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Satıcı adresine en yakın Tüketici Mahkemesi yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI: ENKA ENDÜSTRİ SOS.HİZ.TARIM METAL MAKİNA SAN TİC LTD ŞTİ
ALICI: ............
Tarih : ............